Un dels principis bàsics de Vasse és el del desenvolupament sostenible.
Això ens obliga a respectar el medi ambient i el seu equilibri, i a la reducció de l'impacta que l'activitat econòmica pugui tenir sobre aquest.
Per aconseguir-ho Vasse s'ajusta constantment a les normes mediambientals i adopta, per a la producció dels seus mobles de cuina, les solucions més innovadores per salvaguardar el medi ambient i la salut del consumidor.